счетоводство, данъчна защита, одит, регистрации, счетоводни услуги, трудови договори, счетоводна къща, справки, консултации,

Добре дошли

Счетоводна къща "Алиана" предлага на своите клиенти основно счетоводни услуги, данъчни защити, анализи и одит. За повече информация можете да разгледате в детайли услугите, които предлагаме.

 


Счетоводство


Счетоводство

Счетоводство и счетоводни услуги от Алиана. 

още »

Данъчна защита


Данъчна защитаДанъчна защита при ревизиии на НАП, при ревизии от Инспекция по труда, проверки от КЗП и още
 • Данъчна защита при ревизии от страна на НАП
 • Данъчна защита при ревизии от Инспекция по труда
 • Данъчна защита при  проверка на Комисия за защита на потребителите
 • Данъчна защита пред НАП за подаване на информация, за извършване на насрещни проверки, подаване на Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ, регистрация на ЕКАФП, подаване на декл.образец 1 и 6, както и декл.по ЗКПО и ЗОДФЛ.
и още съдействие и данъчна защита при проверки и ревизии 
 • Пред НАП при връчване на Акт за възлагане на ревизия, Акт за установяване на административни нарушения
 • Пред БНБ във връзка със задълженията за предоставяне на информация съгласно Валутния закон
 • Пред НСИ за предоставяне на текуща и годишна информация.
 • Пред общинската администрация за обявяване на новопридобити и продадени МПС и имоти.

още »

Одит


Одит
 1. Одити на финансови отчети на предприятията
 2. Одити на проекти, финансирани от европейските и др. фондове
 3. Финансови анализи
 4. Изготвяне на бизнес планове
 5. Оценка активите на предприятията
 6. Преглед на вътрешните системи за контрол

още »

Регистрации


Регистрации на фирмиВсички необходими регистрации на фирма 
 1. Съдебна регистрация
 2. Агенция по вписвания
 3. Бюро за финансово разузнаване
 4. Инспекция по труда
 5. По Закона за защита на личните данни
 6. Българска търговско-промишлена палата
 7. Регистрация по ЗДДС, ЗА

още »

Човешки ресурс, ТРЗ


Човешки ресурс, ТРЗ

ТРЗ и личен състав

още »

Контакти


Алиана Контакти адрес телефон главна снимка

Контакти със Счетоводна къща Алиана - телефони, адрес, e-mail

още »

Иновации и конкурентоспособност


Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

На 20.08.2020г. „ АЛИАНА ГРУП“ ЕООД стартира изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-8768-C01, финансиран от Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 във връзка с изпълнението на проект „ Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ . Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В резултат от изпълнение на дейностите се очаква постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на наличните работни места. Със средствата, осигурени от проекта са покрити част от възнагражденията на персонала на дружеството.

още »